UJK » Studia » Kształcenie ustawiczne » Studia podyplomowe
27/05/2024
Poczta przez WWWWyszukiwanieIndeks alfabetycznyStruktura serwisuPrzetargiBIPKontaktStrona domowa

Filtrowanie oferty

Jednostka prowadząca

Miejsce prowadzenia zajęć

Wymóg posiadania przygotowania pedagogicznego do nauczania w szkole

Wymóg posiadania tytułu magistra

Wyświetl

Strona: 1
Studia podyplomowe - oferta kształcenia

Studia podyplomowe

Drukuj Drukuj

Nazwa studiów Edukacja włączająca
Jednostka prowadząca Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
Opis studiów Wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyczne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji zadań zawodowych nauczyciela pedagoga specjalnego.
Wykaz zadań realizowanych przez nauczyciela pedagoga specjalnego zawiera rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2023 r. poz. 1798) oraz rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1610, § 3. 2).

Kwalifikacje uzyskane w trakcie studiów podyplomowych umożliwiają podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych.

Program studiów podyplomowych zatwierdzony został Uchwałą nr 137/2023 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych o nazwie Edukacja włączająca.
Koszty
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Opłata za semestr: 1300 PLN
Koszt całkowity studiów: 3985 PLN
(3 semestry x 1300 PLN + 85 PLN)

Opłatę rekrutacyjną proszę dokonywać na konto UJK:
BRE Bank S.A. 11 1140 2020 0000 3553 6600 1001

Liczba semestrów 3
Miejsce prowadzenia zajęć Kielce
Wymagania
  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK
  • Tytuł zawodowy magistra: TAK
  • Ukończenie kierunek:
    • Pedagogika
  • Inne:
    Studia są kierowane do osób, które planują uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej.
    O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe (jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia) w zakresie pedagogiki oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć.
Terminy
Rozpoczęcie rejestracji 2023-07-31
Koniec rejestracji 2024-01-12
Termin składania dokumentów 2024-01-12
Obsługa studiów brak danych
Limit przyjęć 25 osób
Kryterium przyjęć: Kolejność zgłoszeń

Powrót do wykazu ofert

Strona wygenerowana automatycznie 2024-05-27 04:59:37

Pomoc merytoryczna: , telefon 41 349 7227