UJK » Studia » Kształcenie ustawiczne » Studia podyplomowe
27/05/2024
Poczta przez WWWWyszukiwanieIndeks alfabetycznyStruktura serwisuPrzetargiBIPKontaktStrona domowa

Filtrowanie oferty

Jednostka prowadząca

Miejsce prowadzenia zajęć

Wymóg posiadania przygotowania pedagogicznego do nauczania w szkole

Wymóg posiadania tytułu magistra

Wyświetl

Strona: 1
Studia podyplomowe - oferta kształcenia

Studia podyplomowe

Drukuj Drukuj

Nazwa studiów Bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją
Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Opis studiów Podstawowym celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją jest wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w odpowiedni zasób wiedzy z zakresu nauki o informacji i bibliologii oraz rozwijanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych związanych z zawodem bibliotekarza. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne mają przygotować absolwentów studiów podyplomowych do podejmowania pracy zawodowej w tradycyjnych książnicach różnych typów (autonomicznych i stanowiących integralne agendy instytucji nauki, oświaty, kultury), a także bibliotekach hybrydowych, czyli instytucjach umiejętnie łączących tradycję z nowoczesnością – przestrzeń rzeczywistą i wirtualną. Celem kształcenia jest ponadto przygotowanie do efektywnego rozwiązywania różnorodnych problemów, związanych z funkcjonowaniem bibliotek w społeczeństwie wiedzy i informacji oraz koniecznością dostosowywania organizacji i działalności bibliotek do zmieniających się potrzeb odbiorców.

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy: biblioteki publiczne, naukowe; instytucje kultury prowadzące działalność biblioteczną i informacyjną. Biblioteki systemu oświaty: pedagogiczne, szkolne – pod warunkiem spełnienia dodatkowych kryteriów (studia nie dają przygotowania pedagogicznego; osoby starające się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela bibliotekarza powinny posiadać lub nabyć dodatkowo uprawnienia pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2020, poz. 1289 ze zm.)

Program studiów podyplomowych zatwierdzony został Uchwałą nr 55/2023 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych o nazwie Bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją.
Koszty
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Opłata za semestr: 1000 PLN
Koszt całkowity studiów: 2085 PLN
(2 semestry x 1000 PLN + 85 PLN)

Opłatę rekrutacyjną proszę dokonywać na konto UJK:
BRE Bank S.A. 11 1140 2020 0000 3553 6600 1001

Liczba semestrów 2
Miejsce prowadzenia zajęć Kielce
Wymagania
  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
    Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku.
Terminy
Rozpoczęcie rejestracji 2023-07-28
Koniec rejestracji 2024-03-10
Termin składania dokumentów 2024-03-10
Obsługa studiów
  • Kierownik studiów: dr hab. prof. UJK Monika Olczak-Kardas
Limit przyjęć 15 osób
Kryterium przyjęć: Kolejność zgłoszeń

Powrót do wykazu ofert

Strona wygenerowana automatycznie 2024-05-27 06:01:10

Pomoc merytoryczna: , telefon 41 349 7227