UJK » Studia » Kształcenie ustawiczne » Studia podyplomowe
27/05/2024
Poczta przez WWWWyszukiwanieIndeks alfabetycznyStruktura serwisuPrzetargiBIPKontaktStrona domowa

Filtrowanie oferty

Jednostka prowadząca

Miejsce prowadzenia zajęć

Wymóg posiadania przygotowania pedagogicznego do nauczania w szkole

Wymóg posiadania tytułu magistra

Wyświetl

Strona: 1
Studia podyplomowe - oferta kształcenia

Studia podyplomowe

Drukuj Drukuj

Nazwa studiów Historia
Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny
Instytut Historii
Opis studiów Celem kształcenia na studiach podyplomowych Historia jest wyposażenie absolwentów w szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje merytoryczne, oraz dydaktyczne niezbędne do nauczania historii, jako kolejnego przedmiotu realizowanego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zgodnie z obowiązującą podstawą programową MEN.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na stanowisku nauczyciela historii.

Program studiów podyplomowych zatwierdzony został Uchwałą nr 128/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych o nazwie Historia.
Koszty
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Opłata za semestr: 1500 PLN
Koszt całkowity studiów: 4585 PLN
(3 semestry x 1500 PLN + 85 PLN)

Opłatę rekrutacyjną proszę dokonywać na konto UJK:
BRE Bank S.A. 11 1140 2020 0000 3553 6600 1001

Liczba semestrów 3
Miejsce prowadzenia zajęć Kielce
Wymagania
  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK
  • Tytuł zawodowy magistra: TAK
  • Inne:
    Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich po kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania historia (kierunki studiów w ramach dyscyplin naukowych: historia, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne), posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć.
Terminy
Rozpoczęcie rejestracji 2023-07-27
Koniec rejestracji 2023-09-25
Termin składania dokumentów 2023-09-25
Obsługa studiów
  • Kierownik studiów: dr Katarzyna Justyniarska - Chojak
Limit przyjęć 24 osoby
Kryterium przyjęć: Kolejność zgłoszeń

Powrót do wykazu ofert

Strona wygenerowana automatycznie 2024-05-27 04:28:51

Pomoc merytoryczna: , telefon 41 349 7227