UJK » Studia » Kształcenie ustawiczne » Studia podyplomowe
27/05/2024
Poczta przez WWWWyszukiwanieIndeks alfabetycznyStruktura serwisuPrzetargiBIPKontaktStrona domowa

Filtrowanie oferty

Jednostka prowadząca

Miejsce prowadzenia zajęć

Wymóg posiadania przygotowania pedagogicznego do nauczania w szkole

Wymóg posiadania tytułu magistra

Wyświetl

Strona: 1
Studia podyplomowe - oferta kształcenia

Studia podyplomowe

Drukuj Drukuj

Nazwa studiów Logopedia ogólna
Jednostka prowadząca Wydział Humanistyczny
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Opis studiów Studia podyplomowe Logopedia ogólna umożliwiają pogłębienie wiedzy językoznawczej, psychologicznej, pedagogicznej, a także wyposażają absolwentów w elementy wiedzy medycznej oraz specjalistycznej w zakresie logopedii ogólnej.

Studia dają dodatkowe kwalifikacje do wykonywania zawodu:
1. nauczyciela logopedy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) na wszystkich etapach edukacyjnych
oraz
2. logopedy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami).

Typowymi miejscami pracy absolwenta studiów podyplomowych Logopedia ogólna mogą być w szczególności: placówki oświatowe, ośrodki wczesnej interwencji, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, placówki służby zdrowia, ośrodki kultury, świetlice środowiskowe; absolwent może także pracować w placówkach samorządu lokalnego oraz w ośrodkach pomocy społecznej.

Program studiów podyplomowych zatwierdzony został Uchwałą nr 248/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych o nazwie Logopedia ogólna.
Koszty
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Opłata za semestr: 2600 PLN
Koszt całkowity studiów: 10485 PLN
(4 semestry x 2600 PLN + 85 PLN)

Opłatę rekrutacyjną proszę dokonywać na konto UJK:
BRE Bank S.A. 11 1140 2020 0000 3553 6600 1001

Liczba semestrów 4
Miejsce prowadzenia zajęć Kielce
Wymagania
  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: TAK
  • Tytuł zawodowy magistra: TAK
  • Inne:
    Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich po kierunkach z następujących dziedzin nauki: dziedziny nauk humanistycznych, nauk teologicznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscypliny: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku), nauk medycznych i nauk o zdrowiu (dyscypliny: nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu), dziedziny sztuki (dyscyplina: sztuki filmowe i teatralne).

    Kandydat nie może mieć wad wymowy.
Terminy
Rozpoczęcie rejestracji 2023-07-20
Koniec rejestracji 2023-10-15
Termin składania dokumentów 2023-10-15
Obsługa studiów
  • Kierownik studiów: dr Agnieszka Rosińska-Mamej
Limit przyjęć 19 osób
Kryterium przyjęć: Kolejność zgłoszeń

Powrót do wykazu ofert

Strona wygenerowana automatycznie 2024-05-27 04:44:32

Pomoc merytoryczna: , telefon 41 349 7227