UJK » Studia » Kształcenie ustawiczne » Studia podyplomowe
27/05/2024
Poczta przez WWWWyszukiwanieIndeks alfabetycznyStruktura serwisuPrzetargiBIPKontaktStrona domowa

Filtrowanie oferty

Jednostka prowadząca

Miejsce prowadzenia zajęć

Wymóg posiadania przygotowania pedagogicznego do nauczania w szkole

Wymóg posiadania tytułu magistra

Wyświetl

Strona: 1
Studia podyplomowe - oferta kształcenia

Studia podyplomowe

Drukuj Drukuj

Nazwa studiów Zarządzanie kryzysowe w bezpieczeństwie lokalnym
Jednostka prowadząca Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Opis studiów Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych uczestników w zakresie problematyki dotyczącej zarządzania kryzysowego w bezpieczeństwie lokalnym. Podczas studiów uczestnicy zapoznają się z konkretnymi zagrożeniami i wyzwaniami w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli absolwentom na odpowiednie działanie podczas sytuacji kryzysowych oraz właściwe zidentyfikowanie zadań i profesjonalne ich wykonywanie w kontekście przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym, reagowania na zaistniałe sytuacje kryzysowe oraz likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych.

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania kryzysowego w bezpieczeństwie lokalnym przygotowują absolwentów do realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i ochrony ludności w administracji samorządowej oraz jednostkach służb ratowniczych.

Program studiów podyplomowych zatwierdzony został Uchwałą nr 43/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych o nazwie Zarządzanie kryzysowe w bezpieczeństwie lokalnym.
Koszty
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Opłata za semestr: 1600 PLN
Koszt całkowity studiów: 3285 PLN
(2 semestry x 1600 PLN + 85 PLN)

Opłatę rekrutacyjną proszę dokonywać na konto UJK:
BRE Bank S.A. 11 1140 2020 0000 3553 6600 1001

Liczba semestrów 2
Miejsce prowadzenia zajęć Kielce
Wymagania
  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
    Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku.
Terminy
Rozpoczęcie rejestracji 2023-06-01
Koniec rejestracji 2023-09-29
Termin składania dokumentów 2023-09-29
Obsługa studiów
  • Kierownik studiów: dr Adrian Mitręga
Limit przyjęć 20 osób
Kryterium przyjęć: Kolejność zgłoszeń

Powrót do wykazu ofert

Strona wygenerowana automatycznie 2024-05-27 04:47:57

Pomoc merytoryczna: , telefon 41 349 7227